Görme Engelliler

NASIL BELGE ALIRIM?

KALFALIK - USTALIK BELGESİ NASIL ALINIR?

 

BELGE ALMAK İSTEĞİ İLE MERKEZİMİZE MÜRACAATA GELİRKEN EN SON MEZUN OLDUĞUNUZ OKULUN DİPLOMA VEYA TASDİKNAMESİ İLE VARSA SSK VEYA BAĞKURLU ÇALIŞMA SÜRELERİNİN EKSTRELERİNİ GETİRİNİZ.


*Yürürlükten kaldırılmış bulunan 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun Geçici 4 üncü maddesi hükmüne göre ustalık belgesi almış olanların bu belgeleri, Kanunun Geçici 3 üncü maddesine göre geçerli sayıldığından bunlara ayrıca iş yeri sahibi olarak aynı meslek dalında yeniden ustalık belgesi verilmez.

Kimler Kalfalık-Ustalık sınavına girebilir veya ustalık belgesi alabilir.


*Bir meslekte ustalık belgesi verilebilmesi için kişinin çalıştığı mesleğin o ilde 3308 sayılı kanunun uygulama kapsamında olması gerekir. Kanun kapsamında olmayan meslek dallarında Kalfalık ve Ustalık belgesi verme yetkisi ilgili meslek odalarındadır.

 

NASIL BELGE ALINIR?

Belge işleminin, kişinin mesleği, öğrenim durumu, doğum tarihi ve ssk veya bağkur süresine göre farklılıklar gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için;

Belge almak isteyen kişilerin, merkezimize en son mezun olduğu okulun diploması veya tasdiknamesi ve elinde bulunan mesleki belgeleri askerlik yapanların terhis belgeleri ve varsa ssk ve bağkur ekstreleri ile birlikte gelmeleri gerekir.

 

 

1. Eğitim yoluyla;

KALFALIK BELGESİ

*Seçtiğiniz meslek dalında, USTALIK ve USTA ÖĞRETİCİLİK belgesi olan bir işyerinde çalışıyor olmak,

*Bu meslek dalında, mesleğinizin eğitim süresi kadar merkezimizin belirleyeceği günde haftada bir gün eğitime devam etmek,

*Eğitim süresi sonunda yapılacak ilk kalfalık sınavlarına katılıp, başarılı olduğunuz takdirde kalfalık belgesi almak. (Madde16.)

 USTALIK BELGESİ

*Kalfalık belgesini aldıktan sonra iki yolla ustalık belgesi alabilirsiniz.

a-Ustalık Eğitimi kurslarına kayıt yaptırıp, kayıt tarihi itibari ile 2 yıl mesleğinizde çalışıyor olmak ve merkezimizde açılan kurslara katılmak. 2. yılın sonunda ustalık sınavlarına girip belgenizi almak, (Madde 28/b)

Mesleğinizde yeterli kursiyer olmaması nedeniyle kurs açılamaz ise 5 yıl bir işyerinde çalışmak ve 5. yılın sonunda ustalık sınavlarına katılıp belgenizi almak. (Merkezimize kayıtlı olduğunuz süreler için ayrıca ssk veya bağkurlu olmanız istenmez.)       (Madde 28/b)

 

 

2. Dışarıdan(Denklik yoluyla);

6/1/1998 tarihinden önce çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, 6/1/1998 tarihinden sonrasına ait hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi istenir. Bu durumda olanların başvurduğu ilde, mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih ile 6/1/1998 tarihi arasında 18 yasını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınır.

(Ayda en az 20 gün ssk primi veya bağkur)6/1/1998 tarihinde veya sonrası bir tarihte çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, mesleğin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihten sonrasına ait olan hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi istenir.)

(Ayda en az 20 gün ssk primi veya bağkur)

 

Satış Elemanlığı Meslekleri(15 tane) İçin Belge Müracaatları farklı değerlendirilecektir. (Denklik Kitapçığından)

 

 

 

 

İlköğretim mezunu olanlar;

KALFALIK ve USTALIK BELGESİ İÇİN;

*Mesleğinizin çıraklık eğitim süresinin en az iki katı kadar (kalfalık için); +5 yıl(ustalık için) çalışmış olduğunuzu merkezimizden alacağınız form ve ekleri ile belgelendirip açılacak ilk kalfalık sınavlarına katılmak ve kalfalık belgesini aldıktan sonra ustalık sınavlarına devam etmek.

Mesleğinizin çıraklık eğitim süresinin en az iki katı kadar belgelendirme yapamayanlar kalfalık sınavına müracaat edemezler.

 

 

ÖRNEK: Mesleğiniz TORNACILIK olsun;

Tornacılık meslek dalının çıraklık eğitim süresi 3 yıl

3*2 katı=6 yıl kalfalık sınavına girmek için yeterli süre

6+5 yıl =11 yıllık bir çalışma süresi belgelendirirse önce kalfalık sonra ustalık sınavına girebilir.

Eğer 10 yıl bir çalışma süresi belgelendirirse kalfalık sınavına girer 1 yıl daha çalışıp 11 yıla tamamladıktan sonra ustalık sınavına girer.

 

Eğer sadece kalfalık için yeterli olan 6 yıl süreyi belgelendirirse kalfalık sınavına girip başarılı olduğu takdirde kalfalık belgesini alır.

 

Orta öğretim veya daha üst öğrenim mezunu olanlar;

* Aynı yukarıdaki şartlar tabidir. Ancak eğitim süreleri yarısı kadardır.

 

 

*Kalfalık belgesini aldıktan sonra iki yolla ustalık belgesi alabilirsiniz.

a-Ustalık Eğitimi kurslarına kayıt yaptırıp, kayıt tarihi itibari ile 2 yıl mesleğinizde çalışıyor olmak ve merkezimizde açılan kurslara katılmak. 2. yılın sonunda ustalık sınavlarına girip belgenizi almak, (Madde 28/b)

Mesleğinizde yeterli kursiyer olmaması nedeniyle kurs açılamaz ise 5 yıl bir işyerinde çalışmak ve 5. yılın sonunda ustalık sınavlarına katılıp belgenizi almak. (Merkezimize kayıtlı olduğunuz süreler için ayrıca ssk veya bağkurlu olmanız istenmez.)       (Madde 28/b)

b-Kalfalık belge tarihinden sonra mesleğinizde 5 yıl ssk veya bağkurlu çalıştığınızı belgelendirerek ustalık sınavlarına katılabilirsiniz.(28/c)

 

 

YÜKSEK ÖĞRENİM BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 


* En az lisans seviyesinde mesleki ve teknik eğitim proğramlarını bitirenler ile mesleki ve teknik orta öğretim programlarını bitirdikten sonra alanında ön lisans eğitimini tamamlayanlara, çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dalıyla ilgili doğrudan işyeri açma belgesi verilir.

*Mesleki ve teknik orta öğretim proğramları dışındaki orta öğretim proğramlarından mezun olduktan sonra, ön lisans seviyesinde mesleki ve teknik eğitim görenler ile mesleki ve teknik orta öğretim proğramlarından mezun olup alanları dışında bir meslek dalında ön lisans eğitimi görenlere, mesleğinde an az bir yıl çalıştıktan sonra doğrudan işyeri açma belgesi verilir.
* Bunların dışında kalan veya yurt dışından alınmış olan belgeler denklik işlemlerine tabiidir.

Ancak Meslek Lisesi mezunu olanlar mezuniyet alanları ile ilgili doğrudan ustalık belgesi almak veya sınavlarına katılmak için başvuruda bulunabilirler.

* En az 3 yıllık bir mesleki teknik eğitim veren lise ve dengi okullardan 1985-1986 öğretim yılından sonra mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılırlar. Önceki mezunlar doğrudan ustalık belgesi alır.

a) Elektrik Tesisatçılığı birinci sınıf veya 1985-1986 Öğretim Yılı sonuna kadar ikinci sınıf yetki belgesi alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir.

b) 1985-1986 Öğretim Yılından sonra ikinci sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlar ise bu belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten sonra ustalık sınavına girer.

c) Üçüncü sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlara doğrudan kalfalık belgesi verilir.

Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve üçüncü sınıf yetki belgesi alanlardan, çıraklık dönemi ve ustalık eğitimi programlarında yer alan, okumadıkları dersler ile okudukları halde haftalık ders saati farkı birden fazla olan derslerden kalfalık ve ustalık sınavlarına alınırlar.

Astsubay sınıf okulları mezunları ilgili genelge de dikkate alınarak bu kapsamda değerlendirilir.)

* Kalfalık belgesini aldıktan 3308 sayılı kanunun 28/b maddesi gereğince ustalık eğitimine katılanlar, ustalık eğitimi çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra ustalık sınavına katılırlar.

(Kursa katılanlardan ayrıca ssk veya bağkur istenmez.)Kanunun 16. 35. ve Geçici 1/a-1, Geçici 1/a-2, Geçici 2/a-1, Geçici 2/a-2 maddelerine göre kalfalık belgesi alanlardan;


* Kalfalık yeterliğini kazanmış olup kalfalık belge tarihinden sonra mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler. Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Kanun maddesi (28/c)


(Ayda en az 20 gün ssk primi veya bağkur)


 
(06.01.1998 tarihinden önce kanun kapsamına alınan meslek dalları için 06.01.1998 tarihinden sonrasına ait çalışma sürelerinin ayrıca sosyal güvenlik kuruluşundan belgelendirilmesi istenir.

06.01.1998 tarihinden sonra kanun kapsamına alınan meslek dalları için kanun kapsamına alındıkları tarihten sonrasına ait çalışma sürelerinin sosyal güvenlik kuruluşlarından belgelendirilmesi istenir.

(Ayda en az 20 gün ssk primi veya bağkur)*3308 sayılı kanunun Geçici 1/a-1, Geçici 1/a-2, Geçici 2/a-1, Geçici 2/a-2 maddesine göre doğrudan kalfalık sınavına katılarak belge almış olanlar;

 

a-      5 yıl sigortalı olarak meslekleri ile ilgili işlerde çalıştıklarını EK-3 Formu ile belgelendirenler de, ustalık sınavına alınırlar.(Madde: Geçici 1-2/a-3)(Kanunun Geçici 1 inci maddesinden yararlanıp doğrudan kalfalık sınavına giren ve başarılı olarak ustalık sınavına başvuranların, yukarıda belirtilen süreler kadar mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını, işyerinden ve sosyal güvenlik kuruluşlarının alacakları belge ile belgelendirmeleri gerekir. 6/1/1998 tarihinden sonrasına ait hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi istenir. Bu durumda olanların başvurduğu ilde, mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih ile 6/1/1998 tarihi arasında 18 yasını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınır.ASKERLİK HARİÇ..

(Geçici Madde Yönerge değişikliği  27/07/2011)

(Ayda en az 20 gün ssk primi veya bağkur)
* Ustalık belgesi sahibi olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.

* Ustalık belgesine sahip olan kişiler yanlarında çırak çalıştırabilmek için Usta öğreticilik belgesi almak zorundadırlar. 

* 20/Eylül/2008 tarihinden sonra Askerlikte mesleği ile ilgili işlerde çalıştığını belgelendirenlerin çalışma süreleri değerlendirilir.

 

 

BANDIRMA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ